AMNIS Consulenten

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

DEFINITIES

(A) "Amnis-Book " en " de Software" verwijst naar het Copyright©

op het  programma en de inhoud dat door Amnis-book hierbij met de bijbehorende documentatie, bijbehorende media, online of als elektronische documentatie aan u wordt geleverd.


(B) "Amnis-BOOK software

(C) Het gratis model van de Amnis-Book Software is alleen voor persoonlijk gebruik,

voor u om inzicht te krijgen in het gebruikers gemak en de waardevolle informatie.

De gekochte en volledige versie is volledig functioneel en zonder beperkingen gedocumenteerd.


(D) "Volledige versie" betekent een versie die is gekocht.

AANSPRAKELIJKHEID

Het Amnis-Book help programma wordt aan u verkocht met uw recht en plicht op toetsing en op eigen risico van de eindgebruikers.

BEPERKINGEN

U mag het Amnis-book niet door verkopen, kopiëren, emuleren, clonen, verhuren,  wijzigen,  decompileren of anderzins verveelvuldigen.

Het is een stand-alone versie; voor het gebruik op meerdere computers is een gebruikers fee verschuldigd.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze licentie is geldig totdat deze door de tijdsfactor is beëindigd.

U kunt beëindigen door het programma van uw computer te verwijderen en de documentatie niet meer te gebruiken.

Deze licentie wordt ook beëindigd als u niet meer voldoet aan de voorwaarden  van deze overeenkomst.

U gaat ermee akkoord dat bij een dergelijke beëindiging het exemplaar van het programma en van de documentatie van uw computer worden verwijderd. U moet hierbij denken aan oneigenlijk gebruik zoals doorverkopen.

ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN

Alle in het Amnis-Book genoemde bronnen van Programma's, Documenten, Documentaties van "Derden" zijn als zodanig erkent en met het copyright symbool© vermeld.

Vermeldingen, documentaties en documenten uit openbare voor 'n ieder toegankelijke bronnen worden met bronvermelding opgenomen.